Privacy-beleid

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van deze website en van de daarop aangeboden eventuele producten of diensten.

Wij zullen de persoonsgegevens die je ons als gebruiker of klant verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen en uitsluitend aanwenden voor het doel als is aangegeven en waarvoor wij jouw toestemming vragen.

In neem hierbij en bij de opslag en verwerking van eventuele persoonsgegevens uitdrukkelijk de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Wij vragen dan ook alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Nadere informatie over deze wet vindt je op de website van het College bescherming persoonsgegevens.

Door je persoonsgegevens te verstrekken ga je ermee akkoord dat wij deze overeenkomstig dit Privacy statement gebruiken.

Dit statement is niet van toepassing op websites van derden waarheen vanuit deze website al dan niet met behulp van links doorverwezen wordt. Lees daarvoor de privacy statement van de desbetreffende website.

Voor verzoeken om de persoonsgegevens die ik van je heb opgeslagen in te zien, te laten wijzigen of verwijderen en andere vragen over dit privacy beleid kun je via info@contentfabriekje.nl contact met ons opnemen.