Disclaimer

ContentFabriekje.nl besteedt constant aandacht en zorg aan de inhoud en functionaliteit van deze website en streeft ernaar dat deze technisch en inhoudelijk steeds up-to-date is.

Ondanks de uiterste zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht kan ContentFabriekje.nl niet instaan voor actualiteit, volledigheid en juistheid van berichten, verhalen, informatie, data, bedragen of andere gegevens, die op of via deze website worden openbaar gemaakt. Een en ander ongeacht of deze door of in opdracht van ContentFabriekje.nl op de website zijn geplaatst dan wel door of in opdracht van derden.

ContentFabriekje.nl aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid en kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook direct dan wel indirect als gevolg van fouten, onvolkomenheden of onjuistheden in de werking van de website of in de berichten, verhalen, informatie, data, bedragen of andere gegevens, die op of via deze website worden openbaar gemaakt.

Deze website en alle berichten, verhalen, informatie, data of andere gegevens, die op of via deze website in welke vorm dan ook worden openbaar gemaakt zijn exclusief eigendom van ContentFabriekje.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt vermeld.

Zij mogen met derden op basis van Creative Commons Geen Afgeleide Werken worden gedeeld, tenzij bij het betreffende werk uitdrukkelijk anders wordt aangegeven en mits altijd onder vermelding van de volledige titel van het werk, de licentie CC BY-ND gevolgd door ‘ContentFabriekje’ en een hyperlink naar de vindplaats (URL) en de naam van de Auteur.

Op het gebruik van deze website zijn tevens de algemene voorwaarden en de cookie– en privacy beleid van toepassing.

Mocht je in of als gevolg van het gebruik van deze website of de content die daarop wordt aangeboden, problemen ondervinden van welke aard dan ook, dan stellen wij het op prijs daarvan door jou op de hoogte te worden gesteld via info@contentfabriekje.nl.