Cookie-beleid

ContentFabriekje.nl maakt op deze website standaard gebruik van analytische cookies waarmee geen tot individuele personen herleidbare algemene bezoekgegevens worden bijgehouden. Deze gegevens gebruikt ContentFabriekje.nl ten behoeve van analyse van het surf- en klikgedrag van bezoekers met als doel het optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit van deze website.

Tevens plaatst ContentFabriekje.nl standaard cookies die bedoelt zijn om jouw gebruiksgemak te vergroten en om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Daarnaast maakt ContentFabriekje.nl gebruik van Google Analytics.

Bij het gebruik van cookies, waarbij gegevens worden verzameld, zal ContentFabriekje.nl naast het bepaalde in de Telecommunicatiewet de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ons daarop gebaseerde privacy beleid in acht nemen.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven zoals Google, is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

ContentFabriekje.nl verstrek derden geen expliciete toegang tot de informatie uit de door ContentFabriekje.nl geplaatste cookies.

Ten behoeve van cookie compliance baseert ContentFabriekje.nl zich mede op de publicaties van IAB Nederland.

Je kunt het plaatsen van cookies via browserinstellingen onmogelijk maken. Hierdoor kan het gebeuren dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Lees hoe je dit kan doen op deze website pagina over Cookies verwijderen.

Op het gebruik van deze website zijn tevens de algemene voorwaarden, een disclaimer en het privacy beleid van toepassing.